ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นป.5  [เข้าชม 140] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นป.6  [เข้าชม 133] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นม.1  [เข้าชม 134] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นม.2  [เข้าชม 129] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นม.5  [เข้าชม 298] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[11 ก.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 220] 
[03 ก.ย. 2562]
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ  [เข้าชม 331] 
[20 ส.ค. 2562]
ผลการสอบความเป็นวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562   [เข้าชม 1110] 
[20 ส.ค. 2562]
คะแนนสอบความเป็นวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.6  [เข้าชม 702] 
[20 ส.ค. 2562]
คะแนนสอบความเป็นวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.5  [เข้าชม 565] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 7485] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1452] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 1323] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 1961] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1705] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2189] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 2373] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1881] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1530] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1491] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[26 ส.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab Boy)  [เข้าชม 122] 
[23 ส.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(Lab Boy)  [เข้าชม 119] 
[09 ส.ค. 2562]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)  [เข้าชม 325] 
[06 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562  [เข้าชม 67] 
[05 ส.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  [เข้าชม 74] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 410] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 462] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 421] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 462] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 381] 


 

  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562...อ่านต่อ  [06 ส.ค. 2562] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [เข้าชม 99]


  [29 ก.ค. 2562] วันภาษาไทยแห่งชาติ [เข้าชม 56]


  [10 ก.ค. 2562] หล่อเทียนพรรษา 2562 [เข้าชม 92]


 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
7
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
108
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
296
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1017
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
4604
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
169112
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
979792
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556