ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[12 พ.ย. 2562]
การสอบแข่งขันทักษะ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 922] 
[16 ต.ค. 2562]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รับสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15  [เข้าชม 2046] 
[26 ก.ย. 2562]
กำหนดการ และการรายงานตัว ค่าย 1 สอวน.คณิตศาสตร์  [เข้าชม 1049] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นป.5  [เข้าชม 437] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นป.6  [เข้าชม 350] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[04 พ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 721] 
[11 ก.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 1614] 
[03 ก.ย. 2562]
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ  [เข้าชม 934] 
[20 ส.ค. 2562]
ผลการสอบความเป็นวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562   [เข้าชม 1434] 
[20 ส.ค. 2562]
คะแนนสอบความเป็นวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.6  [เข้าชม 921] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 7586] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1510] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 1363] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 2030] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1755] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2270] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 2454] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1939] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1564] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1537] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[17 ต.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่างแอร์  [เข้าชม 50] 
[09 ส.ค. 2562]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)  [เข้าชม 387] 
[06 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562  [เข้าชม 125] 
[05 ส.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  [เข้าชม 125] 
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 623] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 285] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 472] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 506] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 458] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 494] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 418] 


 

  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้จัดงานมุทิตาจิตของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ณ เพชรรัชต์การ์เด้นท์ ...อ่านต่อ  [06 ส.ค. 2562] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [เข้าชม 164]


  [29 ก.ค. 2562] วันภาษาไทยแห่งชาติ [เข้าชม 108]
 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
3
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
6
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
325
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1219
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
5590
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
188331
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
999011
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556