ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[07 มิ.ย. 2561]
ขอเชิญร่วมเข้าประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561  [เข้าชม 199] 
[24 เม.ย. 2561]
ร.ว.สอบติดคณะแพทย์  [เข้าชม 2645] 
[24 เม.ย. 2561]
ครูคืนถิ่น  [เข้าชม 3008] 
[24 เม.ย. 2561]
สถืติมข.  [เข้าชม 1045] 
[10 เม.ย. 2561]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program ที่ผ่านค่าย 2 เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเข้าค่ายคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ปีก  [เข้าชม 1763] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[15 พ.ค. 2561]
ขอเชิญชวนคณะครู และนักเรียนสังกัดคณะสุโขทัย (สีม่วง) ร่วมแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำคณะสุโขทัย (สีม่วง)  [เข้าชม 525] 
[04 พ.ค. 2561]
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเปิดเรียน EIS และ EP และกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 1793] 
[18 เม.ย. 2561]
ประกาศคณะสี นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 2600] 
[02 เม.ย. 2561]
O-Net 2560  [เข้าชม 2655] 
[30 มี.ค. 2561]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 2892] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 6625] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 700] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 882] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 1478] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1302] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 1555] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1660] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1400] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1165] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1081] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฦาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 200] 
[08 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7  [เข้าชม 1072] 
[29 มี.ค. 2557]
สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.  [เข้าชม 1005] 
[17 ก.ย. 2556]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  [เข้าชม 992] 
[19 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 984] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 9] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 56] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 63] 
[15 พ.ค. 2560]
บทเรียนออนไลน์ วิชา หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ง30259 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียร้อยเอ็ดวิทยาลัย  [เข้าชม 1044] 
[24 มิ.ย. 2558]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์  [เข้าชม 1085] 


 
  [13 มิ.ย. 2561] ประเมิน To Be Number ONE 2561 [เข้าชม 20]

  ภาพบรรยากาศการประเมิน ประเมิน To Be Number ONE ปี 2561 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ด...อ่านต่อ

 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
1
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
1
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
151
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1015
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
3873
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
108951
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
722081
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556