ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[13 มิถุนายน 2567] รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ [เข้าชม 63]
[03 มิถุนายน 2567] วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [เข้าชม 47]
[17 พฤษภาคม 2567] รายวิชาที่ใช้สอบคักเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2568 [เข้าชม 397]
[11 พฤษภาคม 2567] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ [เข้าชม 878]
[30 เมษายน 2567] ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว [เข้าชม 836]
ข่าวสำหรับนักเรียน
[17 มิถุนายน 2567] คุณสมบัตินักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 [เข้าชม 20]
[12 มิถุนายน 2567] ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 65]
[03 มีนาคม 2567] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการพิจารณาให้ใช้สิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 861]
[24 กุมภาพันธ์ 2567] รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 765]
[14 พฤษภาคม 2559] ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [เข้าชม 760]
ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[12 มิถุนายน 2567] ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 54]
[13 พฤษภาคม 2567] ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับชั่วคราว [เข้าชม 869]
[23 กุมภาพันธ์ 2567] การดำเนินงานเพื่อปรับซ่อมคุณลักษณะของคุณประสงค์ ฯ ภาคเรียนที่2/2566 [เข้าชม 775]
[27 พฤษภาคม 2559] แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR [เข้าชม 754]
[21 มีนาคม 2559] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 763]
ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ [เข้าชม 781]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 801]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 817]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 811]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา [เข้าชม 806]
ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธันวาคม 2557] สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7 [เข้าชม 746]
[29 มีนาคม 2557] สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน. [เข้าชม 742]
[17 กันยายน 2556] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 [เข้าชม 760]
[19 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 780]
[16 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 771]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิถุนายน 2558] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์ [เข้าชม 778]
[21 สิงหาคม 2557] การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ  [เข้าชม 784]
[26 มิถุนายน 2556] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ [เข้าชม 779]
คลังภาพกิจกรรม (Photo Gallery)
[31 สิงหาคม 2566] การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [เข้าชม 325]

การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท... อ่านต่อ

จดหมายข่าว (Newsletter)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์...
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
[เข้าชม 60]
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 436]
การประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 244]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพั...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 204]
งานมหาทานบารมี บุญผะเหวด ปร...
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
[เข้าชม 207]
การประชุมพิจารณาครูที่ปรึกษ...
ฝ่ายกิจการนักเรียน
[เข้าชม 264]
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
การเงินโรงเรียน
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
9
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
292
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
519
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
811
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
8371
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
85700
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

566334