ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[06 ธ.ค. 2560]
ประกาศผลการสอบความเป็นเลิซวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  [เข้าชม 4645] 
[01 ธ.ค. 2560]
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ปี 2560  [เข้าชม 8576] 
[30 พ.ย. 2560]
การสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 5696] 
[03 พ.ย. 2560]
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทักษะทางคณตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 8718] 
[04 ต.ค. 2560]
ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13  [เข้าชม 13092] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[12 ธ.ค. 2560]
ประกาศผลสอบและเฉลยข้อสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 341] 
[25 พ.ย. 2560]
เกียรติบัตรครูและนักเรียน สอบความเป็นเลิศสังคม 60  [เข้าชม 4529] 
[24 พ.ย. 2560]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 3460] 
[07 ก.พ. 2560]
เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  [เข้าชม 4721] 
[02 ก.พ. 2560]
ระเบียบการและใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 6137] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 177] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 531] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 1201] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1059] 
[18 ธ.ค. 2558]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558  [เข้าชม 992] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 1147] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1186] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1051] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 951] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 911] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7  [เข้าชม 834] 
[29 มี.ค. 2557]
สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.  [เข้าชม 842] 
[17 ก.ย. 2556]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  [เข้าชม 826] 
[19 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 834] 
[16 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 818] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิ.ย. 2558]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์  [เข้าชม 864] 
[21 ส.ค. 2557]
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ   [เข้าชม 879] 
[26 มิ.ย. 2556]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ  [เข้าชม 794] 

 

  "กีฬาประเพณีสตรี - ร.ว." ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ...อ่านต่อ  [28 ก.ย. 2560] งาน 100 ปีธงชาติไทย [เข้าชม 211]


 


ชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหาร
   ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์


วิดีทัศน์

เว็บไซต์ภายใน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ระบบบริการ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
5
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
327
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
393
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1603
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
13058
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
68084
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
609007
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556