ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[28 มี.ค. 2563]
ยินดีกับคนเก่ง นักเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 22 คนเก่ง Onet 100 คะแนนเต็ม  [เข้าชม 471] 
[18 มี.ค. 2563]
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  [เข้าชม 892] 
[09 มี.ค. 2563]
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ Gifted Program ม.4  [เข้าชม 7763] 
[09 มี.ค. 2563]
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อGifted ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ม.4  [เข้าชม 5204] 
[09 มี.ค. 2563]
คะแนนสอบเข้า Gifted Program ม.4 รายบุคคล  [เข้าชม 3152] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[30 มี.ค. 2563]
สำรวจข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  [เข้าชม 459] 
[19 มี.ค. 2563]
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 1136] 
[17 มี.ค. 2563]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 848] 
[16 มี.ค. 2563]
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ  [เข้าชม 1117] 
[16 มี.ค. 2563]
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาใช้สิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนโรงเรียนเดิมมใช้สิทธิ์) ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)  [เข้าชม 838] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[22 พ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 979] 
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 7819] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1679] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 1483] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 2193] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2501] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 2672] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 2092] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1661] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1648] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[17 ต.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่างแอร์  [เข้าชม 161] 
[09 ส.ค. 2562]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)  [เข้าชม 501] 
[06 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562  [เข้าชม 223] 
[05 ส.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  [เข้าชม 218] 
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 745] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 479] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 618] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 622] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 560] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 598] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 506] 


 

  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 ...อ่านต่อ

  [11 ม.ค. 2563] วันเด็กแห่งชาติ 2562 [เข้าชม 49]


  [23 ธ.ค. 2562] Audition cover dance ประจำปีการศึกษา 2562 [เข้าชม 84]


 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
2
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
11
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
272
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1323
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
846
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
83759
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
1110346
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556