ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[07 มิ.ย. 2561]
ขอเชิญร่วมเข้าประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561  [เข้าชม 171] 
[24 เม.ย. 2561]
ร.ว.สอบติดคณะแพทย์  [เข้าชม 2587] 
[24 เม.ย. 2561]
ครูคืนถิ่น  [เข้าชม 2943] 
[24 เม.ย. 2561]
สถืติมข.  [เข้าชม 1022] 
[10 เม.ย. 2561]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program ที่ผ่านค่าย 2 เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเข้าค่ายคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ปีก  [เข้าชม 1730] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[15 พ.ค. 2561]
ขอเชิญชวนคณะครู และนักเรียนสังกัดคณะสุโขทัย (สีม่วง) ร่วมแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำคณะสุโขทัย (สีม่วง)  [เข้าชม 492] 
[04 พ.ค. 2561]
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเปิดเรียน EIS และ EP และกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 1785] 
[18 เม.ย. 2561]
ประกาศคณะสี นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 2594] 
[02 เม.ย. 2561]
O-Net 2560  [เข้าชม 2639] 
[30 มี.ค. 2561]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 2877] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 6620] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 697] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 878] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 1475] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1300] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 1551] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1655] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1395] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1162] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1078] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฦาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 196] 
[08 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7  [เข้าชม 1068] 
[29 มี.ค. 2557]
สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.  [เข้าชม 1003] 
[17 ก.ย. 2556]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  [เข้าชม 988] 
[19 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 981] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 4] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 52] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 60] 
[15 พ.ค. 2560]
บทเรียนออนไลน์ วิชา หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ง30259 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียร้อยเอ็ดวิทยาลัย  [เข้าชม 1040] 
[24 มิ.ย. 2558]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์  [เข้าชม 1083] 


 
  [13 มิ.ย. 2561] ประเมิน To Be Number ONE 2561 [เข้าชม 16]

  ภาพบรรยากาศการประเมิน ประเมิน To Be Number ONE ปี 2561 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ด...อ่านต่อ

 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
2
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
78
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
203
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
561
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
3419
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
108497
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
721627
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556