ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[16 ม.ค. 2561]
รวจสอบชื่อระดับชั้นที่สอบความเป็นเลิศภาษาไทยหากชื่อผิดหรือตกหล่นติดต่อคุณครูจารุวรรณ096-9259645   [เข้าชม 162] 
[14 ม.ค. 2561]
เฉลยข้อสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ สอบภาคบ่าย update4  [เข้าชม 2228] 
[14 ม.ค. 2561]
เฉลยข้อสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ สอบภาคเช้า update 4  [เข้าชม 2472] 
[12 ม.ค. 2561]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  [เข้าชม 2456] 
[12 ม.ค. 2561]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 2349] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[25 ธ.ค. 2560]
การกรอกข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียน ประจำปี 2560  [เข้าชม 2002] 
[12 ธ.ค. 2560]
ประกาศผลสอบและเฉลยข้อสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1777] 
[25 พ.ย. 2560]
เกียรติบัตรครูและนักเรียน สอบความเป็นเลิศสังคม 60  [เข้าชม 5599] 
[24 พ.ย. 2560]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 3795] 
[07 ก.พ. 2560]
เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  [เข้าชม 5145] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 239] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 584] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 1224] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1079] 
[18 ธ.ค. 2558]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558  [เข้าชม 1003] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 1205] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1257] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1100] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 980] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 932] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7  [เข้าชม 850] 
[29 มี.ค. 2557]
สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.  [เข้าชม 856] 
[17 ก.ย. 2556]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  [เข้าชม 843] 
[19 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 850] 
[16 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 834] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิ.ย. 2558]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์  [เข้าชม 884] 
[21 ส.ค. 2557]
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ   [เข้าชม 902] 
[26 มิ.ย. 2556]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ  [เข้าชม 806] 

 

  งาน EP Chrismas Night & Goodbye Seniors 2017 ...อ่านต่อ

  [13 ธ.ค. 2560] "กีฬาจังหวัด" ประจำปี 2560 [เข้าชม 48]


  [28 ก.ย. 2560] งาน 100 ปีธงชาติไทย [เข้าชม 238]


 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
10
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
470
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
1010
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1480
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
10748
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
10748
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
623878
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556