ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา 2562  [เข้าชม 4867] 
[29 พ.ย. 2562]
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15  [เข้าชม 7472] 
[12 พ.ย. 2562]
การสอบแข่งขันทักษะ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 4438] 
[26 ก.ย. 2562]
กำหนดการ และการรายงานตัว ค่าย 1 สอวน.คณิตศาสตร์  [เข้าชม 1865] 
[29 ส.ค. 2562]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรความเป็นเลิศภาษาไทยชั้นป.5  [เข้าชม 574] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ประถมศึกษา  [เข้าชม 528] 
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.1  [เข้าชม 440] 
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.2  [เข้าชม 372] 
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.3  [เข้าชม 361] 
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.4  [เข้าชม 425] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[22 พ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 209] 
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 7633] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1542] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 1383] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 2056] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2309] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 2489] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1967] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1581] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1561] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[17 ต.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่างแอร์  [เข้าชม 69] 
[09 ส.ค. 2562]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)  [เข้าชม 404] 
[06 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562  [เข้าชม 140] 
[05 ส.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  [เข้าชม 140] 
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 641] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 312] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 501] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 535] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 480] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 515] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 430] 


 

  งานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บึงพลาญชัย ...อ่านต่อ

  [08 พ.ย. 2562] เขียวแสดเกมส์ [เข้าชม 30]
  [06 ส.ค. 2562] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [เข้าชม 186]


  [29 ก.ค. 2562] วันภาษาไทยแห่งชาติ [เข้าชม 124]


 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
4
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
69
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
273
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
5986
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
14305
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
211900
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
1022580
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556