ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[21 มี.ค. 2560]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทใช้สิทธิ์ (เพิ่มเติม)  [เข้าชม 2093] 
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 แลพ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 3723] 
[08 มี.ค. 2560]
ประกาศรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 2225] 
[06 มี.ค. 2560]
ประกาศผลสอบ Pre-Cadet Gifted Program ชั้นม.4  [เข้าชม 4457] 
[06 มี.ค. 2560]
คะแนนนักเรียนGifted Program ม.4 รายบุคคล  [เข้าชม 6159] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[28 ก.พ. 2560]
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 12128] 
[07 ก.พ. 2560]
เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  [เข้าชม 2496] 
[02 ก.พ. 2560]
ระเบียบการและใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 4541] 
[24 ม.ค. 2560]
ประกาศผลสอบแข่งทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20  [เข้าชม 2548] 
[15 ม.ค. 2560]
เฉลย ข้อสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 ภาคบ่าย   [เข้าชม 1480] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 783] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 807] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 784] 
[18 ธ.ค. 2558]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558  [เข้าชม 773] 
[17 ก.ย. 2558]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558  [เข้าชม 757] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 781] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 796] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 774] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 762] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 748] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7  [เข้าชม 737] 
[29 มี.ค. 2557]
สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.  [เข้าชม 739] 
[17 ก.ย. 2556]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  [เข้าชม 738] 
[19 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 747] 
[16 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 734] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิ.ย. 2558]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์  [เข้าชม 735] 
[21 ส.ค. 2557]
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ   [เข้าชม 737] 
[26 มิ.ย. 2556]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ  [เข้าชม 720] 

 
  [11 ส.ค. 2559] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 [เข้าชม 459]

  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2559 ณ หน้าอาคาร 1 และถือโอกาสทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย...อ่านต่อ

 


ชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหาร
   ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์


วิดีทัศน์

เว็บไซต์ภายใน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ระบบบริการ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
10
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
489
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
477
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
489
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
38025
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
77008
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
617931
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556