ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[22 ก.พ. 2563]
สถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 2806] 
[28 ม.ค. 2563]
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 4288] 
[16 ธ.ค. 2562]
ประกาศเลื่อนวันและสถานที่รับรางวัล การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15  [เข้าชม 2895] 
[01 ธ.ค. 2562]
ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา 2562  [เข้าชม 7052] 
[29 พ.ย. 2562]
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15  [เข้าชม 9991] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[20 ก.พ. 2563]
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 และเกรดเฉลี่ยรายกลุ่มวิชา  [เข้าชม 741] 
[19 ก.พ. 2563]
ผลการสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ PRE - RW TEST63 ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 3404] 
[13 ก.พ. 2563]
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการทดสอบความรู้ Pre-RW Test 63  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  [เข้าชม 3737] 
[30 ม.ค. 2563]
เปลี่ยนแปลงสถานที่ การมอบรางวัล โล่และเกียรติบัตรการสอบแข่งขัน ความเป็นเลิศครั้งที่ 23  [เข้าชม 1184] 
[30 ม.ค. 2563]
รายชื่อสอบ O-NET ม.3 สนามสอบโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  [เข้าชม 1930] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[22 พ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 831] 
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 7714] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1615] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 1441] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 2133] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2423] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 2603] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 2047] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1630] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1612] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[17 ต.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่างแอร์  [เข้าชม 118] 
[09 ส.ค. 2562]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)  [เข้าชม 466] 
[06 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562  [เข้าชม 195] 
[05 ส.ค. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  [เข้าชม 194] 
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 704] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 405] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 570] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 590] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 536] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 566] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 479] 


 

  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 ...อ่านต่อ

  [11 ม.ค. 2563] วันเด็กแห่งชาติ 2562 [เข้าชม 21]


  [23 ธ.ค. 2562] Audition cover dance ประจำปีการศึกษา 2562 [เข้าชม 43]


 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
4
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
77
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
619
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
2047
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
17600
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
35567
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
1062154
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556