รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายจิรัฐติกร ศรีชื่น
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.บ.
สาขาวิชา ::
  ศิลปศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  093-489-3663