รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายศุภชัย ไพรินทร์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศป.บ.
สาขาวิชา ::
  ทัศนศิลป์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-855-4804