รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางนุชศรา โด่งพิมาย
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.บ.
สาขาวิชา ::
  เคมี
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-872-8524