รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวรัชนีกร ตุ้ยศักดา
ตำแหน่ง ::
  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  วิทยาศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  096-130-1826