รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวจินตนา โพธิจักร
ตำแหน่ง ::
  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  098-218-4729