รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การสอนวิทยาศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  098-191-9919