รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวอังคณา ปันแสง
ตำแหน่ง ::
  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::
  คบ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาไทย
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณะสี ::
  ศรีวิชัย (สีน้ำเงิน)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-122-3961