รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางอัจฉรียา หินซุย
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  เทคโนโลยีการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-661-6388