รายละเอียด ::
บรรยากาศงานวันเข้าพรรษา ประจำปี2560 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ บึงพลาญชัย
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
08 ก.ค. 2560   เวลา :: 19:00:28
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
บรรณยากาศงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5และ6 ประจำปีการศึกษ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
02 ก.ค. 2560   เวลา :: 18:57:31
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินพื้นที่ To Be Number One ณ โรงเรี...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
29 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:55:39
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
บรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 28 เดือน 6
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
28 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:54:03
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
บรรยากาศงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4 ประจำปีการศ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
26 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:47:45
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
บรรยากาศงานต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บึงพ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
26 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:49:49
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
บรรณยากาศงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
26 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:51:36
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
การบริจาคโลหิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประจำปี 2560
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
21 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:45:36
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
รูปภาพบรรยากาศในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:40:15
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
บรรยากาศกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ของชมรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนร้อยเ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
05 มิ.ย. 2560   เวลา :: 18:38:09
ผู้ประกาศ ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 149 อัลบั้ม 15 หน้า : <<กลับไป [1]