รายละเอียด ::
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเขียวแสด โรงเรียนเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และการ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
30 ธ.ค. 2560   เวลา :: 09:56:18
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
บุคคลดีเด่น (ครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและนักเรียน) โรงเรียนร้อย...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
28 ธ.ค. 2560   เวลา :: 09:31:52
แก้ไขโดย ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
งานวันภาษาและวัฒนธรรมและวันคริสต์มาสโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2560
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
25 ธ.ค. 2560   เวลา :: 09:01:34
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
งาน EP Chrismas Night & Goodbye Seniors 2017
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
24 ธ.ค. 2560   เวลา :: 19:39:20
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์  วรรณแสง
รายละเอียด ::
"กีฬาจังหวัด" ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
13 ธ.ค. 2560   เวลา :: 19:27:23
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์  วรรณแสง
รายละเอียด ::
"กีฬาประเพณีสตรี - ร.ว." ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ โรงเรียนร...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
07 ธ.ค. 2560   เวลา :: 15:47:18
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์  วรรณแสง
รายละเอียด ::
กิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ โรงเรียนร้อยเอ้ดวิทยาลัย โดยกล...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
06 ธ.ค. 2560   เวลา :: 15:57:26
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์  วรรณแสง
รายละเอียด ::
บรรยากาศในงานเขียวแสดเกมส์ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
24 พ.ย. 2560   เวลา :: 09:32:36
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์  วรรณแสง
รายละเอียด ::
การบริจาคโลหิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยครั้งที่ 2 ป...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
17 พ.ย. 2560   เวลา :: 09:07:20
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์  วรรณแสง
รายละเอียด ::
งานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีบ ประจำปี 2560 ณ บริเวณ บึงพลาญชัย จังหวัดร...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
30 ก.ย. 2560   เวลา :: 15:54:47
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 168 อัลบั้ม 17 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน