รายละเอียด ::
ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินพื้นที่ To Be Number One ณ โรงเรี...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
01 มิ.ย. 2561   เวลา :: 14:26:56
ผู้ประกาศ ::
คุณศิริลักษณ์ หมู่สีเสียด
รายละเอียด ::
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
11 พ.ค. 2561   เวลา :: 18:30:32
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียน ม. 3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
20 มี.ค. 2561   เวลา :: 14:10:07
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่บายศรี สู่ขวัญ" ม.6 ประจำปีการศึกษ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
16 ก.พ. 2561   เวลา :: 15:10:14
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 ก.พ. 2561   เวลา :: 13:59:23
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
งานแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลั...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
14 ก.พ. 2561   เวลา :: 14:50:34
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
พิํธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 2/2560 ณ โรงเรี...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
05 ก.พ. 2561   เวลา :: 14:41:51
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
ภาพบรรยากาศโครงการ ร.ว.สู่ชุมชน สานฝันเพื่อน้อง 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนอ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
02 ก.พ. 2561   เวลา :: 14:37:17
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
โครงการประกวดดนตรี "E-SAN MUSIC AWAD 2018" ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
25 ม.ค. 2561   เวลา :: 14:26:43
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
บรรยากาศการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560 วันที่ 24 มกราคม...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
24 ม.ค. 2561   เวลา :: 10:02:01
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 168 อัลบั้ม 17 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน