รายละเอียด ::
ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่บายศรี สู่ขวัญ" ม.6 ประจำปีการศึกษ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
16 ก.พ. 2561   เวลา :: 15:10:14
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 ก.พ. 2561   เวลา :: 13:59:23
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
งานแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลั...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
14 ก.พ. 2561   เวลา :: 14:50:34
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
พิํธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 2/2560 ณ โรงเรี...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
05 ก.พ. 2561   เวลา :: 14:41:51
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
ภาพบรรยากาศโครงการ ร.ว.สู่ชุมชน สานฝันเพื่อน้อง 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนอ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
02 ก.พ. 2561   เวลา :: 14:37:17
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
โครงการประกวดดนตรี "E-SAN MUSIC AWAD 2018" ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
25 ม.ค. 2561   เวลา :: 14:26:43
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
บรรยากาศการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560 วันที่ 24 มกราคม...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
24 ม.ค. 2561   เวลา :: 10:02:01
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเขียวแสด โรงเรียนเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และการ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
30 ธ.ค. 2560   เวลา :: 09:56:18
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
รายละเอียด ::
บุคคลดีเด่น (ครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและนักเรียน) โรงเรียนร้อย...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
28 ธ.ค. 2560   เวลา :: 09:31:52
แก้ไขโดย ::
คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
รายละเอียด ::
งานวันภาษาและวัฒนธรรมและวันคริสต์มาสโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2560
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
25 ธ.ค. 2560   เวลา :: 09:01:34
ผู้ประกาศ ::
คุณอภิสิทธิ์ วรรณแสง
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 145 อัลบั้ม 15 หน้า : <<กลับไป [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน