รายละเอียด ::
เนื่องในอภิลักขิต มหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
09 ส.ค. 2556   เวลา :: 19:42:38
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โร...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
07 ส.ค. 2556   เวลา :: 07:38:29
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (เพื่อนรุ่น 97) ได้มองเห็นความส...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
06 ส.ค. 2556   เวลา :: 09:22:44
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้นำนักเรียนคือ นายสหัสชัย การอินทร์ ม.6 / ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
05 ส.ค. 2556   เวลา :: 12:44:40
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
เนื่องด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงาน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
22 ก.ค. 2556   เวลา :: 20:14:59
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ในโครงการ English Program โรงเรียนร้อย...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
18 ก.ค. 2556   เวลา :: 18:55:23
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดโครงการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
18 ก.ค. 2556   เวลา :: 09:57:40
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทำ MOU ร่วมกับกลุ่...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
16 ก.ค. 2556   เวลา :: 15:05:40
ผู้ประกาศ ::
คุณเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน
รายละเอียด ::
วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
16 ก.ค. 2556   เวลา :: 13:53:03
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 09.00 น. ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโร...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
16 ก.ค. 2556   เวลา :: 13:38:31
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 168 อัลบั้ม 17 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน