รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสารคามพ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
11 มิ.ย. 2556   เวลา :: 07:37:39
แก้ไขโดย ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
Ms.Yenlim ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ Shelton College ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
11 มิ.ย. 2556   เวลา :: 07:18:56
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานเหล่ากาช...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
10 มิ.ย. 2556   เวลา :: 11:54:09
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรินทร ธรณี นักเรียนช...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
07 มิ.ย. 2556   เวลา :: 09:37:04
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขั้นในว...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
06 มิ.ย. 2556   เวลา :: 10:20:41
ผู้ประกาศ ::
คุณกิตติศักดิ์ โพธิโชติ
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้ัจัดสภานักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
03 มิ.ย. 2556   เวลา :: 12:01:04
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาัลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาต่...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 พ.ค. 2556   เวลา :: 13:19:41
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 255...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
28 มี.ค. 2556   เวลา :: 09:42:25
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเีรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี บุญผะเหวด...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
02 มี.ค. 2556   เวลา :: 10:17:08
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัยได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 ก.พ. 2556   เวลา :: 09:26:33
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 132 อัลบั้ม 14 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน