รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาัลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาต่...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 พ.ค. 2556   เวลา :: 13:19:41
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 255...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
28 มี.ค. 2556   เวลา :: 09:42:25
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเีรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี บุญผะเหวด...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
02 มี.ค. 2556   เวลา :: 10:17:08
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัยได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 ก.พ. 2556   เวลา :: 09:26:33
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาัลัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกต...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
14 ก.พ. 2556   เวลา :: 08:47:44
ผู้ประกาศ ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
รายละเอียด ::
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเข้าเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ - ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
11 ก.พ. 2556   เวลา :: 08:42:00
แก้ไขโดย ::
คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 106 อัลบั้ม 11 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11
 
กลับข้างบน