ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[04 มิ.ย. 2563]
แผนผังสนามสอบโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 443] 
[02 มิ.ย. 2563]
แนวปฏิบัติในการเข้าสนามสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 598] 
[01 มิ.ย. 2563]
ให้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  [เข้าชม 140] 
[30 พ.ค. 2563]
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 877] 
[28 พ.ค. 2563]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่างแอร์  [เข้าชม 131] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[30 มี.ค. 2563]
สำรวจข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  [เข้าชม 1588] 
[19 มี.ค. 2563]
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 2346] 
[17 มี.ค. 2563]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 1685] 
[16 มี.ค. 2563]
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ  [เข้าชม 2031] 
[16 มี.ค. 2563]
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาใช้สิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนโรงเรียนเดิมมใช้สิทธิ์) ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)  [เข้าชม 1742] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[22 พ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562  [เข้าชม 1117] 
[23 ก.พ. 2561]
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  [เข้าชม 7876] 
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 1731] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 1523] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 2238] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2561] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 2727] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 2139] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1704] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 1699] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[28 พ.ค. 2563]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์  [เข้าชม 35] 
[28 พ.ค. 2563]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  [เข้าชม 28] 
[17 ต.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่างแอร์  [เข้าชม 211] 
[09 ส.ค. 2562]
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)  [เข้าชม 548] 
[06 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562  [เข้าชม 265] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 537] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 671] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 664] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 600] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 635] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 540] 


 

  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 ...อ่านต่อ

  [11 ม.ค. 2563] วันเด็กแห่งชาติ 2562 [เข้าชม 90]


  [23 ธ.ค. 2562] Audition cover dance ประจำปีการศึกษา 2562 [เข้าชม 130]


 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
31
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
913
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
704
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
3082
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
3082
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
112587
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
1139174
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556