ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[08 ก.พ. 2561]
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ  [เข้าชม 3800] 
[06 ก.พ. 2561]
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย ปี 2561  [เข้าชม 4074] 
[02 ก.พ. 2561]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศภาษาไทย ชั้น ป.5  [เข้าชม 1649] 
[02 ก.พ. 2561]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศภาษาไทย   [เข้าชม 2054] 
[02 ก.พ. 2561]
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศภาษาไทย ชั้น ป.6  [เข้าชม 2071] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[25 ธ.ค. 2560]
การกรอกข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียน ประจำปี 2560  [เข้าชม 5910] 
[12 ธ.ค. 2560]
ประกาศผลสอบและเฉลยข้อสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 3055] 
[25 พ.ย. 2560]
เกียรติบัตรครูและนักเรียน สอบความเป็นเลิศสังคม 60  [เข้าชม 6441] 
[24 พ.ย. 2560]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 4298] 
[07 ก.พ. 2560]
เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  [เข้าชม 5739] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[24 พ.ย. 2560]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 316] 
[05 พ.ย. 2559]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมฯ-59  [เข้าชม 655] 
[27 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR  [เข้าชม 1271] 
[21 มี.ค. 2559]
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1122] 
[18 ธ.ค. 2558]
คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558  [เข้าชม 1036] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 1293] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1367] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1180] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1020] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา  [เข้าชม 960] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[16 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฦาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [เข้าชม 15] 
[08 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7  [เข้าชม 888] 
[29 มี.ค. 2557]
สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.  [เข้าชม 884] 
[17 ก.ย. 2556]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  [เข้าชม 870] 
[19 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน  [เข้าชม 878] 

    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิ.ย. 2558]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์  [เข้าชม 918] 
[21 ส.ค. 2557]
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ   [เข้าชม 942] 
[26 มิ.ย. 2556]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ  [เข้าชม 830] 

 

  ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่บายศรี สู่ขวัญ" ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย...อ่านต่อ

 


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บลิงค์
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายธุรการ
   ฝ่ายวิชาการ
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบบริการ

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
3
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
409
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
421
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1309
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
10438
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
36303
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
649433
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2556