แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร
คำชี้แจง
1. ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาทำ 15 นาที
2.กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วคลิกที่ปุ่มตัวเลือก