เรื่อง ::
กรมยุทธศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบกและทหารราบ ประจำปี 2557
  รายละเอียด ::
   กรมยุทธศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบกและทหารราบ ประจำปี 2557


วันรับสมัคร
23 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี 
-ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
-ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี 
-ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน 24 ปี 
-พลอาสา และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
-วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า 
-บิดามารดา และตัวผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
-ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทาง 25 ม. 
-ผู้ขอผ่อนผันในปี 2556 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2557  ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา
  -สอบภาควิชาการ

การสมัคร
  -สมัครด้วยตนเอง

กำหนดการ
  เปิดรับสมัคร  23 ม.ค. - 23 ก.พ. 57
  สอบภาควิชาการ   8-9 มี.ค. 57
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ  15 มี.ค. 57
  สอบรอบสอง  19 มี.ค. - 26 เม.ย. 57
  ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย  1 เม.ย. 57 
  รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 - 20 เม.ย. 57
  รายงานตัวและทำสัญญา  1-2 พ.ค. 57
 
  เอกสารแนบข่าว ::
 
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ::
 
    ผู้ประกาศ :: คุณเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
วันที่ :: 23 ธ.ค. 2556  เวลา 15:28:16